Maatschappelijke thema's - Zuilenstrijd


Een ander thema is de zuilenstrijd, die in het hele land speelde, en die ook in de Schoolstraat zijn sporen naliet. Katholiek en protestant Nederland konden niet altijd door één deur. Pesterijen, negeren en ruzies, het waren uitwassen van deze soms hoog-oplaaiende tegenstelling, die echter sinds de ontzuiling in de jaren zestig in ons land en ook in de Schoolstraat niet meer speelt. De rubriek toont Nederland op schaalformaat in de Schoolstraat.


Levende zuilen aan de wal.
De loswal aan de overkant van de Hartveldseweg, waar Cornelis Busker (Schoolstraat 18) zijn zand loste. Vóór in beeld spelend op de brommer zijn kinderen v.l.n.r. Paula, Lia en Winfried Busker. Op de achtergrond over het water op de kade v.l.n.r. de Sint-Petrusschool, de gereformeerde Bethlehemkerk en de rooms-katholieke kerk Sint-Petrus’ Banden. De foto werd in 1956 genomen, twee jaar voordat de katholieke familie Busker naar de Schoolstraat verhuisde. De laatste telgen van de Buskers, kleindochter Angela en achterkleindochter Lana verhuisden begin 2014, weg van de Schoolstraat naar de Sniep. De familie van "De Buskers" heeft alles bij elkaar dus 56 jaar op nummer 18 gewoond.


De eerste steen van de Sint-Petrusschool
De eerste steen werd op 2 februari 1924 gelegd door H. Verdegaal, pastoor van de naastgelegen kerk Sint-Petrus’ Banden. Op 1 juli 1924 werd de school ingewijd door deken Bom, in aanwezigheid van jonkheer E.H.E. Bicker, toenmalig burgemeester van Diemen (1903-1925). Deze steen is na afbraak in 1991 van de school in de Schoolstraat herplaatst naast de ingang van de herbouwde Petrusschool op de Ouddiemerlaan.
Foto: J.F. Reurekas (1985).


Gemengde kleuterklas op de Santa Mariaschool in de ‘nieuwe’ Burgemeester Bickerstraat (leerjaar 1959-1960).
Zuster Richarda staat achterin de klas, Peter Voorhuijzen zit vooraan links.
(Foto afgestaan door: Peter Voorhuijzen, Diemen).


Jongens uit zesde klas van de Sint-Petrusschool (leerjaar 1968-1969)
Staande rechtsachter: hoofd van de Petrusschool en leraar Henk van Poecke;
staande achterste rij, tweede van links Peter Voorhuijzen.
(Foto afgestaan door Peter Voorhuijzen, Diemen).


Leerlingen uit zesde klas van de ‘School met den Bijbel’ (leerjaar 1951-1952)
Staande rechtsachter: hoofd van de school en leraar de heer J.C.A. Bredschneijder;
zittend onderste rij, derde van rechts: Joop de Mol.
(Foto afgestaan door Joop de Mol, Valthermond, Drente).