Disclaimer


Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van www.schoolstraatdiemen.nl

Auteursrecht
Alle foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit houdt in dat foto´s van deze website niet zomaar gebruikt mogen worden. Er is toestemming van de fotograaf nodig. De fotograaf heeft als maker van de foto in beginsel het auteursrecht. Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren. De fotograaf beslist dus of een foto openbaar mag worden gemaakt en/of verveelvoudigd. Het auteursrecht geeft de fotograaf ook enkele morele rechten, zoals het recht op naamsvermelding. Voor publicatie of vermenigvuldiging van een foto is dus toestemming nodig van de fotograaf.

De foto's mogen in geen enkel geval aangepast of veranderd worden! Het direct doorlinken van plaatjes vanaf andere websites (deeplinking) is niet toegestaan.

Commercieel gebruik
Mocht u foto's op deze website geschikt achten om te gebruiken in elke vorm van een redactionele uiting (kranten, bladen, tijdschriften, internetsites etc.), dan dient eerst schriftelijk toestemming worden gevraagd via de beheerder van de website (Jan Ronday), webmaster@schoolstraatdiemen.nl.

Social media
Foto's mogen zonder contact gedeeld worden op de verschillende social media websites. Mits de foto in de originele staat gedeeld wordt.  

Persoonlijk gebruik
Bij particulier gebruik, indien je een particuliere website (niet commercieel!) hebt, dien je de beheerder van deze website (webmaster@schoolstraatdiemen.nl) vooraf een e-mail te sturen waarin wordt vermeld: 1. welke foto('s) je wilt gebruiken en 2. waar (directe url van de website) op welke pagina (url van de webpagina). Als de beheerder de genoemde website geschikt acht voor gebruik van de foto('s), zal je van hem een bericht terug ontvangen met daarin toestemming voor gebruik.

Bij gebruik moet onder elke foto "© schoolstraatdiemen.nl" staan, waarbij de naam gelinkt moet worden naar de website www.schoolstraatdiemen.nl.

De makers van de website hebben ernaar gestreefd de beeldrechten van de foto’s en illustraties op deze website te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de website-eigenaar wenden.