Berichten en reacties

VERSLAG EN FOTO'S MINI-SYMPOSIUM "VERZET EN VERRAD IN DE STRAAT"

MINISYMPOSIUM EN STRUIKELSTEENLEGGING IN DIEMEN
Op 3 oktober jl. vond het mini-symposium ‘Verzet en verraad in de straat’ in kerkgebouw ‘De Ontmoeting’ in Diemen plaats. Zo’n 150 mensen kwamen erop af, waaronder burgemeester Erik Boog en zijn vrouw en drie oud-burgemeesters van Diemen: Amy Koopmanschap, Bob de Hon en Anneke van Dok-Van Weele, en hun echtgenoten. Ook waren familieleden aanwezig van een gedeporteerd gezin, de familie Israëls, van wie één zoon de oorlog overleefde: Freddie. En de 91-jarige Cocky Kolumbis was ook aanwezig met veel van haar gezins- en familieleden; Cocky was als dertienjarig meisje getuige geweest van de arrestatie van het ondergedoken gezin Israëls in de Schoolstraat.
Het mini-symposium begon om half acht ‘s avonds. Burgemeester Erik Boog van Diemen sprak de openingswoorden bij het mini-symposium uit, waarna nog vier lezingen vóór de pauze volgden. Laura Israëls – kleindochter van het gedeporteerde gezin – sprak over oorlogsslachtoffers, met name over hoe het is om op zoek te zijn naar je familie en over de betekenis van de legging van struikelstenen voor haar familieleden, voor haarzelf. Ronald van Gelder – onderzoeker erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit – hield een lezing over Peter Roelofs, een indrukwekkende Diemense verzetsstrijder. Hij woonde in de Schoolstraat 43 en liet het gezin Israëls bij zich onderduiken – het gezin werd dramatisch genoeg gearresteerd en binnen vijf dagen in Auschwitz vermoord. Taco ten Dam presenteerde een verhaal over een beladen onderwerp, collaboratie – ook in Diemen. Hij presenteerde resultaten over zijn nader onderzoek naar gevallen van collaboratie in het dorp. Ten slotte hield Raymund Schütz een lezing over de Joodse Raad en brak een lans voor nader onderzoek naar deze Joodse instantie; de Joodse Raad zou volgens Schütz ten onrechte na de oorlog zo verketterd zijn. Om kwart over negen was de pauze.
Na de pauze zongen de Weespertrekvaartmannen liederen over liefde voor Amsterdam, Nederland en het leven. Het hoogtepunt van het gezang was de uitvoering door koordirigent en zanger Vincent de Lange en accordeoniste Paulien Dekker van ‘Amsterdam huilt’. De avond werd besloten met dankwoorden aan het adres van de sprekers, eregasten, vrijwilligers en koor.
In het algemeen werd van de toehoorders gehoord, dat zij het minisymposium goed georganiseerd vonden en van goed niveau. ‘Ondiemense allure’ en ‘goede balans tussen pijnlijke feiten en opinies, en lichtvoetigheid bij presentaties en kooroptreden’. Het symposium was een mooie opmaat voor de struikelstenenlegging op vrijdagochtend, de dag erna (4 oktober). Deze was op de drie verschillende locaties waar de stenen werden gelegd eveneens bijzonder goed bezocht (70-80 mensen per locatie) en goed georganiseerd door het Comité Struikelstenen Diemen, onder leiding van gemeenteraadslid Peter Prins. Steenlegging, korte voordracht, legging van bloemen door schoolkinderen en recitaties en gezang door de liberaal-joodse rabbijn Menno ten Brink.

(foto's Allard Faas)


Burg. Boog van Diemen opent het mini-symposium.

Ronald van Gelder leidt het symposium in. Op de voorste rij bijzondere gasten: de huidige en drie
oud-burgemeesters van Diemen. Van rechts naar links de heer en mevrouw Dok-Van Weele, Amy Koopmanschap, de heer en mevrouw de Hon en de heer en mevrouw Boog.


Laura Israëls, familielid van het gedeporteerde gezin
uit de Schoolstraat, vertelt over haar familie en over
de betekenis van struikelstenen voor de overblijvers.

Taco den Dam leest een intens "lage"brief voor van
een Diemense collabrateur.

Raymund Schütz presenteert een genuanceerder verhaal over
de Joods Raad, dan historici doorgaans vertellen.
Volgens Schütz, volstrekt ten onrechte.

De Weespertrekvaartmannen zingen liederen over de liefde voor Amsterdam en het leven.


  (foto's Jan Ronday)

 DE STRUIKELSTEENLEGGINGEN OP 4 OKTOBER 2019 (geplaatst op 18 september 2019)
Vrijdag 4 oktober zullen, zoals je weet, in Diemen Centrum-West tien struikelstenen worden gelegd. De Duitse kunstenaar Günter Demnig zal dit eigenhandig doen en begint daarmee om 9.00 ’s ochtends in de Jan Bertsstraat 31. Daar zal hij vier struikelstenen leggen voor de locatie, waar de gezinnen Ruben en Van Praag in de oorlogsjaren woonden. Daarna zullen drie struikelstenen gelegd worden voor het huis Jan Bertsstraat 14 (1 hoog) waar het gezin Rotenberg met de achtjarige Saul in de oorlog woonde. Ten slotte zullen drie struikelstenen gelegd worden voor het huis van Schoolstraat 43. Daar hebben vader Max, moeder Maria en de zevenjarige Astrid Israëls in de oorlogsjaren ondergedoken gezeten.

De struikelsteenlegging zal naar schatting per locatie zo’n 20-30 minuten duren. Op elke locatie zullen ook nog woorden gesproken worden. Burgemeester Erik Boog van Diemen zal dat doen bij de Jan Bertsstraat 31. Taco ten Dam (van de Historische Kring Diemen) doet dat bij Jan Bertsstraat 14 en Jacques Grishaver van het Auschwitz Comité bij Schoolstraat 43.

Iedereen is welkom bij deze bijzondere gebeurtenis. Er zijn geen kosten aan verbonden. Na afloop van de struikelsteenleggingen in de Schoolstraat 43 kunnen de aanwezigen de ochtend afsluiten met een kopje thee of koffie in Openbare Basisschool ‘De Octopus’ aan het Schoolpad 6 – om de hoek van de Schoolstraat.

Parkeren
In de wijk zelf kan in de blauwe zones met een blauwe parkeerschijf maximaal twee uur gratis geparkeerd worden; gratis parkeren voor langere tijd – tot max. 4 uur – is mogelijk bij Sportcentrum Wethouder Duran (Ouderkerkerlaan 10); dat is aan de overzijde van de Weespertrekvaart, op zo’n 500 m. afstand van de locaties waar de struikelstenen worden gelegd.

HET MINI-SYMPOSIUM OP 3 OKTOBER 2019 (geplaatst op 18 september 2019)
Het mini-symposium ‘Verzet en verraad in de straat’ gaat, zoals bekend, op 3 oktober ’s avonds vooraf aan de legging van de struikelstenen op 4 oktober. Het mini-symposium vindt plaats in het kerkgebouw ‘De Ontmoeting’ (Schoolstraat 8 Diemen). Het programma start om half acht (19.30 uur) en duurt tot half elf (22.30 uur) – met een half uur pauze van kwart over negen tot kwart voor tien.
Voor de pauze zal burgemeester Erik Boog van Diemen het mini-symposium openen, waarna vier sprekers verschillende aspecten van het thema van het symposium zullen presenteren. Na de pauze zullen de Weespertrekvaartmannen gepaste liederen zingen over Amsterdam, Nederland en het leven.

Opening en sluiting ‘De Ontmoeting’
‘De Ontmoeting’ opent zijn deuren vanaf kwart voor zeven (18.45 uur); dus inlopen is vanaf deze tijd mogelijk tot half acht (19.30 uur). Bij binnenkomst kun je je jas ophangen en gratis koffie of thee krijgen. Bij de ingang van de kerkzaal, graag je uitnodiging (dus deze geprinte e-mail!) aan onze vrijwilligers achter de toegangsbalie tonen. Daar kun je de toegangskosten van € 5,00 per persoon (alleen contant en gepast) betalen en het programmaboekje van het mini-symposium in ontvangst nemen. Daarna kun je plaatsnemen in de kerkzaal – zo nodig met de hulp van een van de herkenbare vrijwilligers.
De kerk sluit haar deuren na het mini-symposium, om 23.00 uur.

Lopen, fietsen of met de auto
Bezoekers van het mini-symposium wordt geadviseerd om lopend of met de fiets naar ‘De Ontmoeting’ te komen. Wie met de auto komt, wordt geadviseerd te parkeren op de parkeerplaats bij het Sportcentrum Wethouder Duran (Ouderkerkerlaan 10); dat is aan de overzijde van de Weespertrekvaart, op zo’n 500 m. afstand van ‘De Ontmoeting’. Je kunt daar maximaal 4 uur gratis parkeren.
Speciaal voor de gelegenheid is het parkeerterrein naast ‘De Ontmoeting’ voor bezoekers van het mini-symposium gereserveerd. Echter men mag daar uitsluitend parkeren op vertoon van een speciale parkeerkaart aan een daar aanwezige verkeersbegeleider. Voor een dergelijke parkeerkaart komen alleen mensen in aanmerking die aantoonbaar hoogbejaard, slecht ter been zijn of gehandicapt. Een parkeerkaart moet per e-mail bij gelder.van.ronald@gmail.com worden aangevraagd vóór 23 september a.s. Vanwege de verwachte grote opkomst, het grote aantal oudere bezoekers en de beperkte hoeveelheid parkeerplaatsen naast de kerk (34 plaatsen), moet de beoordeling strikt zijn.

Verzocht wordt verder de smalle Schoolstraat, waar ‘De Ontmoeting’ zich bevindt voor doorgaand verkeer vrij te houden. Verzocht wordt geen oponthoud te veroorzaken door voor de kerk bezoekers uit te laten stappen. Graag altijd de aanwijzingen volgen van verkeersbegeleiders en daartoe geautoriseerde, herkenbare vrijwilligers.

Over de inhoud van het mini-symposium
Wil je meer weten over de struikelsteenleggingen en het mini-symposium, bekijk dan de informatie op de website van het Diemer Nieuws en van de gemeente Diemen. Vanaf deze week zal in het Diemer Nieuws ook wekelijks ruim aandacht aan de achtergronden van de gebeurtenissen in Diemen Centrum-West besteed worden.

Mocht je verder vragen hebben, dan hoor ik dat graag. Vriendelijke groeten en hopelijk tot ziens,

Ronald van Gelder
gelder.van.ronald@gmail.comDIEMENS OORLOG

De Historische Kring Diemen heeft een nieuwe publicatie op de markt gebracht: ‘Diemens oorlog’ – een boek over leven en strijd in Diemen in de Tweede Wereldoorlog. In het boek komt de Diemense Schoolstraat ook vaak ter sprake, in verband met illegale activiteiten, onderduiken, maar ook deportatie van joodse straatbewoners.

Voor wie in dit onderwerp geïnteresseerd is, is het boek zeker een aanrader. Het gaat namelijk dieper op de zaken in, dan de lectuur of literatuur die daarover tot op heden verschenen is. Het boek is voor 29,50 verktijgbaar bij de Historische Kring Diemen.

Nadere informatie: info@schoolstraatdiemen.nl

Ronald van Gelder

www.schoolstraatdiemen.nl
WEBSITE UITGEBREID MET FORUM (18 december 2014) - Is per 6 augustus 2019 verwijderd!

Beste buurtgenoot,

Wij willen je als buurtbewoner graag informeren over een initiatief dat wij hebben genomen in verband met de reconstructie van de straten in Diemen centrum-west: een FORUM op internet (zie de bijlage). We hopen van harte dat je eraan mee wilt doen, ten behoeve van onze buurt. Mocht je deze brief aan andere buurtbewoners willen doorsturen, doe dat gerust.

> Uitnodigingsbrief buurtbewoners inz. FORUM

Met vriendelijke groeten,
Ronald van Gelder en Jan Ronday'BURGEMEESTER VAN DE SCHOOLSTRAAT'
(juli 2014)

In het Diemer Nieuws van 24 juli 2014 staat op pagina 6 een artikel over Ronald van Gelder. Op de website van krant kunt u HIER het artikel ook vinden.
WOORD VAN DANK (juli 2014)

Zaterdag 28 juni 2014 hebben we het negentigjarig bestaan van de Schoolstraat gevierd met een reünie in de Schoolstraat (1924-2014). Huidige bewoners, oudbewoners en belangstellenden – bij elkaar zo’n 160 mensen - kwamen samen in kerkgebouw ‘de Ontmoeting’ en in de straat om deze gebeurtenis gezamenlijk  te vieren. De reünie en het programma waren een bijzonder groot succes; het succes is aan velen te danken: alle bezoekers, maar ook de volgende personen, die wij met name noemen.

Leden van het comité Schoolstraatreünie 2014
Josan van der Storm, Jan Ronday, Els Wiesener, Bernard Fabry, Yolanda Wit, Hennie de Graaf, Olivier Boudri, Soek Yi Tong
.

Vrijwilligers van kerkgebouw ‘De Ontmoeting’
Krijn Piening, Els Leijdekkers en Hans Hilleman

Leden van de redactie van de Historische Kring Diemen
Taco ten Dam, Wiard Krook, Will Bulterman, Ellen van Meurs, Jaap Haag en Alfons Ruitenbeek

Allen die zich door ons lieten interviewen ten behoeve van de special over de Schoolstraat van de Historische Kring Diemen

Het geheugen van Diemen:
Frits Reurekas

Topfotograaf en drone-kenner:

Jonathan Mechanicus en zijn collega Martina

De besturen van Historische Kring Diemen en van ‘De Ontmoeting’

Het Weespertrekvaartkoor

En ten slotte de gemeente Diemen
onder de bezielende leiding van Burgemeester Amy Koopmanschap en haar gemeentemedewerkers: Marianne Peperkamp, Sylvia Gase, Ruud de Kort, Jeanette Kuilman, Linda Scherpenzeel
, Ron Kapteijn, Edgar Bos.

Sponsors

    

        


 
BERICHTGEVING IN DE MEDIA
(juli 2014)

In de Echo van 2 juli en DiemerNieuws van 3 juli kunt u de artikelen lezen over het feest van 28 juni. De elektronische versies kunt u via de volgende links bekijken:

De Echo (zie pag. 3)
DiemerNieuws (zie pag. 8)