Agenda 2019

Lees meer hierover op de berichtenpagina.

DE STRUIKELSTEENLEGGINGEN OP 4 OKTOBER 2019
Vrijdag 4 oktober zullen, zoals je weet, in Diemen Centrum-West tien struikelstenen worden gelegd. De Duitse kunstenaar Günter Demnig zal dit eigenhandig doen en begint daarmee om 9.00 ’s ochtends in de Jan Bertsstraat 31. Daar zal hij vier struikelstenen leggen voor de locatie, waar de gezinnen Ruben en Van Praag in de oorlogsjaren woonden. Daarna zullen drie struikelstenen gelegd worden voor het huis Jan Bertsstraat 14 (1 hoog) waar het gezin Rotenberg met de achtjarige Saul in de oorlog woonde. Ten slotte zullen drie struikelstenen gelegd worden voor het huis van Schoolstraat 43. Daar hebben vader Max, moeder Maria en de zevenjarige Astrid Israëls in de oorlogsjaren ondergedoken gezeten.

HET MINI-SYMPOSIUM OP 3 OKTOBER 2019
Het mini-symposium ‘Verzet en verraad in de straat’ gaat, zoals bekend, op 3 oktober ’s avonds vooraf aan de legging van de struikelstenen op 4 oktober. Het mini-symposium vindt plaats in het kerkgebouw ‘De Ontmoeting’ (Schoolstraat 8 Diemen). Het programma start om half acht (19.30 uur) en duurt tot half elf (22.30 uur) – met een half uur pauze van kwart over negen tot kwart voor tien.
Voor de pauze zal burgemeester Erik Boog van Diemen het mini-symposium openen, waarna vier sprekers verschillende aspecten van het thema van het symposium zullen presenteren. Na de pauze zullen de Weespertrekvaartmannen gepaste liederen zingen over Amsterdam, Nederland en het leven.